GüncelLGBTİ+

LGBTİ+ dernekleri: Anayasa değişikliğine hayır

LGBTİ+ dernekleri, Anayasa Komisyonunda kabul edilen başörtüsü ve aileye ilişkin düzenlemelerin LGBTİ+’ları kriminalize ettiğine dikkat çekerek, tüm milletvekillerine teklife hayır deme çağrısı yaptı.

LGBTİ+ dernekleri, başörtüsü ve aileye ilişkin 24 ve 41 sayılı maddelerde yapılan değişikliklerin TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilmesine ilişkin ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, yapılan düzenlemeyle iktidarın eşcinselleri, transları, biseksüelleri, interseksleri ve kendisini toplumsal cinsiyet normları dışında tanımlayan herkesi hedef aldığı ve nefret suçlarının odağı yaptığı belirtildi.

İnsanlık onurunu ve evrensel insan haklarını önemseyen tüm siyasi gruplar ve milletvekillerinin ısrarla bu anayasa değişikliği düzenlemesine hayır demesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, temel hak ve özgürlükleri, eşitlik ilkesini hiçe sayan bir düzenlemenin tartışmaya açılmasının dahi kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Yasa değişikliğiyle LGBTİ+’ların beden bütünlüğüne, fikri ve manevi gelişim hakkına saldırıldığı kaydedilen açıklamada, Türk devletinin uymakla yükümlü olduğu uluslararası sözleşmeler hatırlatıldı.

“Anayasalar özünde iktidarı ve devleti de sınırlandırma amacı taşıyan, toplumsal sözleşmelerdir. Toplumun tüm kesimini ilgilendiren anayasaların; toplumun herhangi bir kesimini ötekileştirici, ayrıştırıcı davranması ve temel hak ve hürriyetleri görmezden gelmesi mümkün değildir” denilen açıklamada, temel hak ve hürriyetlerin tartışma ve pazarlık konusu yapılamayacağı dile getirildi.

24 ve 41 sayılı maddelerde yapılmak istenen değişikliklerin zorbalıkla müzakare edildiğine dikkat çekilen açıklamada, LGBTİ+’ları suçlu, yanlış ve sapkın gösterme çabasının devlet eliyle kurumsallaştırılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Açıklama şöyle devam etti: “Giderek artan iktisadi kriz ve yoksullaşma söz konusuyken; iktidar çevrelerinin yitirdikleri siyasal meşruiyet zeminini yeniden yaratmak için, şiddet ve nefretin her zaman odağında olan eşcinseller, translar, biseksüeller, interseksler ve toplumsal cinsiyet normlarına uymayanlar bir kez daha insanlık onurları hiçe sayılarak terörize edilmektedir. Transların beden uyum süreçlerinde karşılaştıkları tıbbi ve hukuki engellemeler, ‘aileyi ve nesli koruma’ üzerinden yaratılan suni algı ve gerçek dışı hikayelerle pekiştirilmektedir. Ne yalnız ne de yanlışız. İnsan hakları savunucuları ve yurttaşlar olarak sözümüzü söylemeye, mücadelemizi sürdürmeye, itiraz etmeye ve devletin sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz.”

Açıklamada, milletvekillerine uluslararası sözleşmelere sadık kalma ve anayasa değişiklik teklifine hayır deme çağrısı yapılarak, “Toplumda nefretin körüklendiği, insanların birbirine düşman edilmeye çalışıldığı bir atmosferde anayasa yapılamaz! Anayasa değiştirilemez! Eşitsizliğe yol açacak, özgürlükleri kısıtlayacak bir anayasa yapılamaz! anayasa değiştirilemez! İnsan haklarından, eşitlikten, özgürlüklerden yana tavır takının ve hayır deyin” ifadeleri kullanıldı.

İmzacı LGBTİ+ dernekleri şöyle:
17 Mayıs Derneği, Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), HEVİ LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Muamma LGBTİ+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), ÜniKuir Derneği, Mersin 7 Renk LGBT Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu